שחרור ממעצר וביטול תנאים מגבילים

מעצר חשוד לצורך חקירה:

מעצר שולל את זכותו הבסיסית של אדם לחופש ולחירותו, בשל כך בית המשפט מורה על מעצר רק כאשר אין חלופה אחרת. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), משנת 1996 לא מאפשר לעצור אדם מבלי שיש הכרח אמיתי לכך.

מעצר ימים הינו מעצר של אדם החשוד בביצוע עבירה פלילית בטרם שהוגש נגדו כתב אישום. בידי המשטרה הסמכות לבצע מעצר ראשוני, על מנת להאריך את המעצר מעבר ל24 שעות יש לבקש ולקבל צו מעצר מבית המשפט.

גם כשיש הצדקה להמשך המעצר, תיבחן האפשרות להמיר את המעצר בחלופה פוגענית פחות כגון שחרור בערבות או מעצר בית. לאדם במעצר עומדת הזכות להיוועץ בעורך דין עוד בטרם החלה החקירה. למעשה, כדאי ואף מומלץ ביותר לבחור בעורך דין פלילי מומחה למעצרים, מנוסה ולוחמני שיסייע לממש את מלוא זכויותיו של העצור ולהביא לשחרורו המוקדם.

 

סדר הדין הפלילי במדינת ישראל קובע כי אדם ייעצר ע"י משטרת ישראל על מנת למנוע:

 

שיבוש הליכי חקירה:

קיים יסוד סביר כי שחרור האדם ממעצר יוביל לתיאום גרסאות בין מבצעי העבירה והשותפים לה, לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה, להעלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות, או בכל דרך אחרת של ביצוע פעולות שעלולות לפגוע במהלך החקירה המשטרתית ובמטרתה להגיע לחקר האמת, עד להעמדת הנאשם לדין.

 

מסוכנות הנאשם:

עילה נוספת למעצר הינה מסוכנותו של הנאשם. כאשר קיים יסוד סביר לחשש כי שחרור האדם ממעצר יסכן את ביטחונו של אדם אחר, את ביטחון הציבור או ביטחון המדינה. כאשר מדובר בעבירה פלילית חמורה מסוג פשע, המשטרה תדרוש את מעצרו המיידי של החשוד בביצוע העבירה ואת השמתו מאחורי סורג ובריח עד להגשת כתב אישום נגדו. במידה ומדובר במעצר לאחר תלונה, וקיים חשש סביר שהמתלונן עלול להיפגע, המשטרה תדרוש להותיר את החשוד במעצר תחת חסותה, ויתבצע דיון הארכת מעצר.

 

צורכי חקירה:

מעצר גם יכול להתבצע לצורך החקירה עצמה.
כאשר בית המשפט מתרשם כי ניתן לקיים את הליכי החקירה הנדרשים רק כשהחשוד במעצר. במקרה זה בית המשפט ינמק את ההחלטה ותקופת המעצר תהיה קצרה מהרגיל, אך במהלכה יופעל לחץ רב על העצור, הוא יוקלט או ידובב באופן שיוביל לקבלת פרטים מהותיים נגד העצור, כאלו אשר יסייעו בביסוס האשמות ולהגשת כתב אישום מפורט בהמשך.

 

בכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל מדובר במצב מלחיץ ביותר, המלווה בחששות כבדים עבור העצור ומקורביו ועננה כבדה מרחפת מעל ראשם. זהו השלב בו הבחירה בעו"ד מעצרים פלילי מנוסה, אשר ינהל את המערכה המשפטית באופן הנדרש מתוך ראייה כוללת ונסיון משפטי מעמיק יכולה לעזור עד מאוד לעצור, בין אם לצרכיו הבסיסיים ובין לתמיכה המורלית הרבה לה הוא זקוק ברגעיו הקשים. יש לזכור כי מדובר בשלב החשדות בלבד, ולא פעם אדם נעצר בעקבות תלונות שווא, טעויות בזיהוי ולבסוף לא הוגש נגדו כתב אישום בפועל.

 

עילות למעצר:

מעצר מתבצע לרוב על ידי אישורו של קצין משטרה תורן שבחן את הסבירות שהחשוד אכן ביצע את המעשים, וכי קיים חשש להתנהלות החקירה באופן מיטבי היה ולא יתבצע מעצר מיידי. כמו כן ישנם מעצרים אשר מתבצעים באישור שופט המעניק צו מעצר לאחר שהובאו בפניו החומרים הרלוונטיים. במידה ושופט נתן צו למעצר שלא בנוכחות האדם החשוד, אותו אדם יובא בפני שופט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות משעת מעצרו.

בסמכות קצין המשטרה להחליט שלא לבצע מעצר כלל ועומדת לו האפשרות לשחרר את הנאשם בתנאים מגבילים.

 

דוגמאות לתנאים מגבילים:

  • מניעת יציאתו מן הארץ והפקדת דרכונו של החשוד
  • מתן צו הרחקה מהגורם המתלונן נגדו
  • דרישה להפקדת ערובה מאת החשוד העצור על מנת לוודא שיגיע לחקירות באם יידרש לכך
  • קביעה על מעצר בית של החשוד

 

לאדם במעצר עומדת הזכות להתייעץ עם עורך דין ללא דיחוי, כמו כן  יש לו זכות להתייעץ עם עורך דין עוד לפני שהוא מובא בפני שופט לצורך הארכת מעצר. ניצול זכויותיו בהקדם האפשרי, הבחירה הנכונה וההיוועצות המיידית בעורך דין פלילי נחוש מקצועי ואסרטיבי המתמחה בשחרור ממעצרים, המנוסה והבקיא ברזי החוק בשלב מוקדם ככל האפשר של החקירה, אשר התמחותו הינה בעיקר בתחום המעצרים והוא מכיר היטב את האופציות העומדות בפני הנעצר הינה חשובה לאין ערוך ואף קריטית ביחס לשחרורו של העצור בהקדם האפשרי. בשלב זה, עורך הדין הפלילי יפעל מיידית תוך שהוא מכוון ומלווה את מרשו, שהרי כל מילה היוצאת מפיו של זה עשויה לשמש כנגדו בבית המשפט. כמו כן יכולתו המושכלת בהצעה ובמתן הערובה המתאימה לבית המשפט, יובילו לשחרורו העצור מוקדם ככל האפשר להמשיך בשגרת חייו במקביל להמשך החקירה. הדבר נכון ביחס לרוב רובם של העצורים, ובהחלט ביחס למי שאינו נאשם בעבירה פלילית חמורה מאוד.

 

כיצד ניתן להוביל לשחרור ממעצר:

הבחירה בעורך דין פלילי, לוחמני ועתיר נסיון מוקדם ככל הניתן, הינה מהותית עד מאוד. כל זאת בדגש עיקרי על כך שהדבר נעשה בטרם שהחלה החקירה במשטרה ובמטרה שיוכל לתת ייעוץ והכוונה ראשוניים שהם באופן חד משמעי הרי גורל ביחס להמשך מעצרו או שחרורו ממעצר של העצור, ולקיום או לחילופין אי קיום התיק נגדו בכלל. בדרך זאת יכוון את העצור ביחס למידע שימסור במהלך החקירה, יכיר טוב יותר את המידע שיש למשטרה מראשית החקירה ובאופן זה יביא לכך שמידע רלוונטי ומרשיע לא יימסר או ייחשף בעת הדיון בהארכת המעצר הראשוני. בעת המעצר, אין בידי העו"ד המייצג את העצור את חומר הראיות המשמש את המשטרה כנגד העצור, חומר הראיות מוצג ע"י התביעה לבית המשפט בלבד. בשל כך ועל מנת להביא לשחרור ממעצר, חובה מיידית למנות עו"ד מעצרים בסמוך מאוד לרגע המעצר. בדיון המעצר בבית המשפט, עורך דין פלילי בעל ידע משפטי מעמיק ונסיון רב, יידע להשיב נכונה ולהתעמת בחקירתו באופן מקצועי בעת שישיב לבא כח התביעה, יחקור את חוקרי המשטרה בבית המשפט ואף יעמוד בכל תוקף על מימוש זכויותיו של העצור. יכולותיו המקצועיות של עורך דין מעצרים ותיק ובעל ידע נרחב בתחום יובילו לשכנוע של בית המשפט לשחרור מרשו ממעצר. תוך כך שמנסיונו העתיר יידע להציע לבית המשפט חלופות אחרות, מקום החלופה, או אפשרויות הערובה הרלוונטיים על מנת להציג בפני בית המשפט בנחישות ובאופן מקצועי אפשרות חלופית למעצר ולהוביל לאפשרות לשחרור ממעצר.

 

שחרור בתנאים מגבילים:

בהנחה ואכן שוכנע בית המשפט כי יש צורך בהגבלת החשוד אך השופט יתרשם כי לא דרוש לשם כך מעצרו של הנ"ל, יורה השופט על שחרורו של החשוד בערובה ובתנאים מגבילים. תנאים מגבילים הינם תנאים שונים המגבילים את תנועתו של חשוד בביצוע עבירה פלילית.

שחרור בערובה הינו שחרור של החשוד על ידי מתן ערבות כספית של החשוד או של אדם אחר אשר מסכים לערוב עבורו. הערבות הינה לשם הבטחת התייצבותו של החשוד לחקירה או למשפט בכל מועד שיידרש לכך.

תנאים מגבילים הינם כל תנאי או דבר בעל אפקט הרתעתי שעפ"י ראות עיניו של השופט יש בהם צורך לשם הבטחת החקירה והתקדמותה ללא הפרעה  ולמען שלומו של הציבור. השופט רשאי להורות על מעצר בית בפיקוח של אדם נוסף או יותר, בתוספת של אזיק אלקטרוני למעקב אחר תנועת החשוד, על חובתו של העצור שלא להגיע לאזור מסוים, או הרחקתו מעיר מסוימת, על איסור יצירת קשר עם אדם מסוים, על איסור יציאתו מהארץ והפקדה של הדרכון ועוד.

חשוד אשר המשטרה מבקשת את מעצרו חייב להסתייע מיידית בשירותיו של עורך דין פלילי מומחה אשר יפעל ביעילות ובנחישות וישכנע את בית המשפט כי לא קיימת סכנה בשחרורו של העצור וגם אם קיימת מסוכנות מועטה ניתן להסתפק בשחרורו של העצור ע"י קביעת תנאים מגבילים.

עורך דין מיומן, בקיא ומנוסה יפעל בהמשך תוך כדי ניהול התיק אף לביטול התנאים המגבילים והגשת בקשות התומכות בטענה כי יש להקל על מרשו מסיבות שונות.

אהבת? שתף עם חבריך
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
מי שקרא את הכתבה הזו התעניין גם בנושאים:

תחומים נוספים שאולי יעניינו אותך

מחיקת רישום פלילי

.
כל מעשה פלילי עלול להסתיים ברישום פלילי. לא זאת אף זאת, אלא שגם כאלו שהיו מעורבים באירוע פלילי בו לא היה להם חלק מוכח, יכולים לגלות כעבור תקופה כי יש…

שחרור ממעצר וביטול תנאים מגבילים

.
מעצר חשוד לצורך חקירה: מעצר שולל את זכותו הבסיסית של אדם לחופש ולחירותו, בשל כך בית המשפט מורה על מעצר רק כאשר אין חלופה אחרת. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה…

ייעוץ לפני חקירה במשטרה

.
ייעוץ לפני חקירה במשטרה   חקירה משטרתית חקירה בתחנת המשטרה זאת אינה חוויה פשוטה וברוב המקרים היא מלווה בחששות וברגשות פחד, ולמרות זאת, התופעה של חקירה במשטרה היא תופעה שכיחה.…

סגירת תיק פלילי

.
סגירת תיק פלילי הינה הליך מנהלי, הננקט במסגרת חקירה משטרתית בעניין חשד לביצוע עבירה פלילית. סגירת תיק פלילי משמעותה הפסקת החקירה בחשד לביצוע העבירה וזאת מבלי להעמיד את החשוד לדין…

סגירת תיק בהסדר מותנה

.
חוק סדר הדין הפלילי מאפשר לרשויות התביעה במדינת ישראל החל ממאי 2013 להימנע מהגשת כתב אישום נגד אדם החשוד בביצוע עבירה ולסגור את התיק בעניינו, זאת באם יודה בביצוע העבירות…

שימוע לפני הגשת כתב אישום

.
זכות שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום הינה הזדמנות פז אמיתית אחת ואחרונה לשכנע את התביעה שלא להגיש כתב אישום כנגד החשוד בביצוע מעשה פלילי ולהימנע מהעמדתו לדין. זוהי למעשה זכות…

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך

מהו צו הרחקה
  • משפט פלילי ·

מהו צו הרחקה

.
צווי הרחקה הם אמצעים משפטיים שמטרתם להגן על נפגעי עבירה מפני פגיעה נוספת. החוק בישראל מאפשר לבתי המשפט ולמשטרה להוציא צווי הרחקה נגד אדם שביצע מעשה אלימות או עבירות מין…
ספק סביר במשפט הפלילי
  • משפט פלילי ·

ספק סביר במשפט הפלילי

.
במאמר הבא נעסוק בנושא חשוב ומכריע ביותר במשפט הפלילי – שהוא הספק הסביר.   ספק סביר – חוק העונשין (א) לא יישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר…

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו: 054-7713271

או השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת:

הצלחות המשרד

חמישה צעירים כבני 30, כולם בעלי עבר פלילי עשיר, נהגו בחודשים האחרונים לפרוץ בצורה מתוחכמת לביתם של תושבי אזור ראשון לציון. על פי החשד, החמישה נהגו לשכפל את מפתחות הבתים בשיטה שזכתה לכינוי "שיטת הפלסטלינה" ובאמצעותה רוקנו מספר רב של דירות באזור מרכז הארץ. כל הפרטים
השבוע האריך בית המשפט את מעצרם של החמישה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם בנימוק שהם בעלי עבר פלילי בתחום עבירות הרכוש ואם ישוחררו יחזרו לפרוץ לדירות, אך עו"ד עומרי שטרן, שייצג את אחד מראשי הכנופיה שביצע את הפריצות לדבריו על מנת לממן את חובות ההימורים שצבר, הצליח לשכנע את בית המשפט לשחרר את מרשו למעצר בית, בזמן שארבעת חבריו נותרו במעצר.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת

דילוג לתוכן