עבירות מין

עבירות מין הינן עבירות הקשורות לתחום המיני, בהם התקיימה פעולה פוגענית בין אדם לזולתו ללא רצונו, בכפייה, באילוץ ובניגוד לטובתו, החל מהטרדה מינית וכלה באונס ברוטאלי. עבירות מין בעלות פוטנציאל פגיעה פיזי ונפשי בנפגע העבירה והן מהחמורות עפ"י חוק העונשים במדינת ישראל, דינן מאסר ועומדת למוטרד הזכות לתבוע תביעת פיצויים נגד המטריד. כמו כן הינן מסווגות ברף הפשיעה החמורה ביותר, כעבירות פשע וכפשע חמור.

הבחירה בעורך דין עבירות מין, מומחה, הבקיא בתחום, המכיר את הפסיקה על בוריה ובעל נסיון רב וההיוועצות בו בטרם החקירה במשטרה, הינם גורמים בעלי משמעות מכרעת ואף הרת גורל ביחס לעתידו של החשוד בהיותו עבריין מין וכמי שביצע את העבירה.

 

עבירות מסוג זה נחלקות לשתי קבוצות;

עבירות מין אשר בהן התקיים מגע פיזי בין התוקף לנתקף הכוללות בתוכן: מעשה מגונה, מעשה סדום או אונס.

קבוצת העבירות האחרת אינה כוללת מגע פיזי בעת ביצוע העבירה והן כוללות בתוכן עבירות מסוג: הטרדה מינית, נסיון להטרדה מינית, ניסיון להטרדה וביצוע מעשה מגונה מרחוק בעזרת אמצעי התקשורת וברשתות האינטרנט.

הפסיקה בישראל קובעת עקרונות המסייעים לעשות אבחנה בין הטרדה מינית לבין חיזור מותר.

 

סוגי עבירות המין הקיימות:

הטרדה מינית:

הטרדה מינית הינה הטרדה הפוגעת ומסיבה לקורבן העבירה, נזק על רקע מיני.

עבירות אלו מהוות פגיעה בפרטיות, בחופש האדם, בכבודו ובשוויון זכיותיו של הנפגע. הטרדות מסוג זה קיימות באופן של ביזוי והשפלה של נפגע העבירה על רקע מיני, או ע"י ביצוע מעשה מגונה.

עפ"י סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית הינה אחד מן המעשים הבאים:

-מעשים מגונים.

-סחיטה באיומים בעלת אופי מיני.

-הצעות חוזרות ונישנות בעלות אופי מיני.

-אמירות וביטויים מבזים ומשפילים בעלי אופי מיני.

-התייחסויות החוזרות על עצמן ובעלות אופי מיני.

-פרסום של סרטון, תמונה או הקלטה של אדם, תוך התייחסות הממוקדת בעיקר במיניותו, באופן שבו הפרסום עשוי לבזות או להשפיל את נפגע העבירה, מבלי שניתנה על ידו הסכמה לפרסום.

-ניצול של יחסי מרות בהטרדה מינית.

-התנכלות.

 

מעשה מגונה:

מעשה מגונה הינו מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים וזאת במדרגי חומרה שונים ובנסיבות שונות.

כאשר המעשה נעשה ללא הסכמה של אחד מן הצדדים הוא הופך לעבירת מין. אין חובה בהוכחת הגשמת מטרתו של עושה המעשה אלא שזהו טיבו של הנעשה.

מעשה מגונה הינו עבירה פלילית שעונשה מאסר, אשר בנסיבות מסוימות יכול להגיע לעשר שנות מאסר.

הפסיקה התקשתה בהגדרת המושג מעשה מגונה מאחר וניתן לתת מספר פרשנויות להתנהגויות שונות ולנסיבות ההתרחשות שלהן, זאת מאחר וכל אחד מן המעורבים יתן לו פרשנות התואמת את ראות עיניו. היסוד המשותף והעיקרי במקרים אלו הינו אופיו המיני המשפיל והמבזה של המעשה הלא מוסרי וחסר הצניעות לפי ראות עיניו של המתבונן מהצד.

מעשה מגונה אינו מחייב מגע פיזי ישיר בין המטריד לקורבן העבירה ואפשר שלא היה מגע כלל וכלל. דוגמאות לעבירות מסוג זה:

-בן אדם שמסריט או מצלם אדם אחר בעת שהוא מתפשט, בשירותים או מתקלח.

-בן אדם שחושף את איבר מינו אל מול בן אדם אחר.

-אדם המאונן אל מול אדם אחר.

-אמירות פוגעניות בעלות אופי מיני.

אל מול מעשים אלו קיימים המעשים בהם התקיים מגע פיזי בין התוקף לנתקף, נפגע העבירה, כמו לדוגמא:

-נגיעה באיברים מוצנעים כגון: מגע בחזה, בירכיים או ליטוף הישבן.

-נשיקה בעלת אופי מיני (נשיקה צרפתית).

הענישה בגין המעשים המתוארים לעיל, בהם התקיים מגע פיזי הינה חמורה יותר מהענישה בגין מעשים מגונים המתוארים מעלה, בהם לא התקיים מגע בין הצדדים.

 

מעשה סדום:

מדובר באחת מעבירות המין החמורות ביותר עפ"י החוק במדינת ישראל. החשוד בעבירת מעשה סדום אשר בכתב האישום שלו מופיע מעשה סדום, עליו לפנות באופן מידי לעורך דין פלילי מנוסה ובקיא בייצוג בתחום עבירות מין.

ע"פ סעיף 347 לחוק העונשין מעשה סדום הינו:

"החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם".

החוק קובע כי "העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345 לחוק העונשין בשינויים המחויבים, דינו כדין אונס".

עפ"י סעיף זה, כאשר הדבר נעשה בקטין מתחת לגיל 16, או תוך ניצול יחסי מרות, הינו עבירה פלילית שעונשה עפ"י חוק במדינת ישראל 3 עד 5 שנים. במידה והמעשה נעשה שלא בהסכמה העונש, עשוי להגיע לעד 20 שנות מאסר, תוך התייחסות לנסיבות המקרה.

 

אונס:

עבירת פשע מסוג אונס או אינוס, עבירה חמורה ביותר עפ"י חוק, הינה כפיית מעשים מיניים בניגוד לרצונו החופשי, על אדם אחר לעתים תוך ניצול מצבו של קורבן העבירה, המונע ממנו לתת את הסכמתו. הדבר אינו תלוי במינם של הצדדים לעבירת האונס. עפ"י החוק בישראל, אונס מוגדר ככזה רק כשהוא כולל בתוכו בעילה- חדירה של איבר מאיברי הגוף או החדרה של חפץ לאיבר מינה של אישה. עבירות מין חודרניות אחרות יכנסו לקטגוריה של מעשה סדום אשר דינן הינו כדין אונס.

בהגדרת החוק מספר עבירות ייחשבו כמעשה אונס, גם אם נתנה הסכמה מאת קורבן עבירת מין מסוג זה, הדבר לא יחשב להסכמה חופשית ולא יהיה לה כל תוקף או אחיזה.

 

בעילה אסורה בהסכמה:

מדובר במקרים בהם הבועל הביא להסכמת קורבן העבירה ברמייה, תוך שהוא מתחזה לאדם אחר, או ביצע מעשים מיניים תחת אמתלה של בדיקה רפואית, בעילה תוך ניצול מצב של אובדן הכרה, אם הנתקפת מצויה תחת השפעת סמים, אלכוהול, או כאשר הנתקפת אינה ברת דעת-חולת נפש או לוקה בשכלה, ייחשבו לחוסר הסכמה מוחלטת. החוק תקף גם ביחס לבני זוג ואפילו זוגות נשואים. אין חלה על האישה החובה להוכיח כי התנגדה פיזית או שהופעל עליה כוח, מספיק שלא הביעה את הסכמתה באופן חופשי על מנת שהמקרה ייחשב לאונס.

העונש בגין מעשה אונס בכפייה הינו 16 שנות מאסר בפועל. בנסיבות חמורות העונש המרבי עומד על 20 שנה. נסיבות מחמירות כגון: אונס שבוצע בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים, או כאשר המעשה בוצע באיומים תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית, התעללות בנתקפת לפני ותוך כדי ביצוע העבירה או גרם להריון ועוד.

שיקול הדעת של השופט בעבירות מסוג זה נרחב והוא רשאי להקל בעונשו של הנאשם תחת נימוקים מכריעים והרי משקל. בשל כך הבחירה בעורך דין עבירות מין מומחה בתחום הפלילי ותכנון אסטרטגיה חזקה הינן גורליות ממש ביחס לעתידו של הנאשם.

 

עבירות מין במשפחה:

הדין הפלילי בגין סעיף 351 לחוק העונשין בישראל מתייחס בחומרה רבה אל תחום עבירות מין במשפחה. אי לכך, העונשים הקבועים בחוק ביחס לעבירות מסוג זה מחמירים עד מאוד ועלולים להביא למתן גזר דין של עשרים שנות מאסר לנאשם שיורשע בביצוען. עבירות מין במשפחה הינן עבירות של פגיעות מיניות המתרחשות בתוך התא המשפחתי, ולרוב מבצע העבירה והקורבן מתגוררים תחת אותה קורת גג. הדבר מאפשר את הישנות ביצוע העבירה מבלי לעורר חשד כלשהו. מבצע העבירה עשוי להיות מדרגת קרבה ראשונית כגון הורה, אח ,או רחוקה יותר כמו דוד, סבא ועוד. מדובר בעבירות פליליות אשר פוגעות באופן חמור ביותר בזכויותיהם, בצנעתם ובביטחונם של קורבנות העבירה. הן כוללות כל סוג של עבירת מין, החל ממעשים מגונים בבן משפחה, או אינוס וכלה באונס או מעשי סדום. חומרת המעשים בעבירות מין במשפחה, נובעת מכך שקורבנות העבירה אינם מסוגלים להתנגד למעשה ולהגן על עצמם. בחלק ניכר מהמקרים מדובר בקטינים חסרי ישע. אותם קורבנות עבירות מין במשפחה, אינם מבינים כי הם קורבנות כלל וכלל, ובמקרים רבים אינם מוכנים לשתף או לספר אודות התרחשות המקרים. פנייה לקבלת סיוע משפטי מקצועי של עורך דין פלילי אשר מתמחה בתיקים של עבירות מין במשפחה, יכולה לשפר עד מאוד את סיכויי ההצלחה של המיוצג על ידו בהליך הפלילי.

 

פדופיליה:

מדובר במחלה נפשית אשר בהגדרתה הרפואית-פסיכולוגית, היא "פאראפיליה" המאופיינת בהפרעה בעוררות מינית וסטייה אצל מבוגרים המתאפיינת במשיכה מינית עזה שלהם לילדים ופגיעה בהם. מרבית הפדופילים הם גברים, כאשר במידה רבה של המקרים אין להם העדפה מינית. הדבר מעיד על כך שהדגש העקרי הינו גילו של קורבן. רובם של בעלי הדחף הפדופילי מתנהלים כאנשים נורמטיביים, המקיימים חיי שגרה בדרך כלל. לרוב הלוקים במחלה חשים תחושות של בושה וחרדה ואינם פונים לעזרה נפשית. עבירות פדופיליה נתפסות בחברה כעבירות חמורות לאין ערוך, מאחר והדבר עוסק בניצול מיני מחפיר של קטינים, ילדים ובני נוער חסרי ישע ומחוסרי יכולת להפעיל שיקול דעת כדוגמת זה של אדם מבוגר, או להיאבק בניצול מיני לסוגיו.

הגישה הנהוגה כלפי עברייני מין מסוג זה הינה מחמירה והיחס כלפיהם הינו מיצוי הדין במלוא חומרתו היות וקיימת סכנה במתן תוקף חוקי לכך שמצב בו הפרעה נפשית או סטייה של אדם תצדיק פגיעה בנפשם הרכה ובגופם של ילדים וחסרי ישע.

בעבירה שבה גיל הקורבן מתחת ל – 14 שנים, כלומר הוא אינו בגיל ההסכמה החוקי המאפשר לו להסכים לאקט מיני מדעת. משמעות הדבר כי כל פעולה הנעשית לשם הגעה לסיפוק, גירוי או ביזוי מיני מול קטין שגילו מתחת לגיל 14, בין אם בוצעה לכאורה בהסכמת הקטין ובין אם לאו – תיחשב מבחינת החוק כמעשה מגונה בקטין, שהעונש הקבוע בגינו בדין הפלילי הינו חמור ביותר.

העונש הקבוע בחוק העונשין בגין ביצוע מעשים מגונים בקטין, הינו:

-היה וטרם מלאו לקורבן 18 אך גילו גבוה מגיל 14 – העונש המקסימלי הינו 4 שנות מאסר.

-במידה וטרם מלאו לקורבן  14 שנים, העונש המקסימלי יהיה 7 שנות מאסר.

-היה וטרם מלאו לקורבן 16 שנים, תחשב העבירה כעבירת מעשים מגונים בנסיבות מחמירות אשר העונש המירבי בגינה הינו עד 10 שנות מאסר.

 

החזקת חומר תועבה:

עפ"י סעיף 214(ב3) לחוק העונשין אדם אשר מחזיק ברשותו חומרי תועבה באקראי או בחוסר תום לב , ובהם תמונתו או דמותו של קטין שטרם מלאו לו 18, דינו עד שנת מאסר אחת. מדובר בחוק שישראל מחויבת כלפיו במסגרת הדין הבינלאומי, אשר מטרתו להרתיע את ציבור צרכני חומרי התועבה מסוג זה, ועל מנת להעניק הגנה לקטינים ולמנוע ניצול מחפיר שלהם על ידי גורמים אחרים. על ידי יצירת מנגנון משמעותי של ענישה והרתעה מצריכת תכנים אלו, בכוונת החוק להשפיע ולמנוע את תופעות ההדפסה והייצור, ההפקה, הפרסום והשיווק של חומרים אלה, המכילים בתוכם סרטים, סרטונים או תמונות של קטינים בעירום, או נצפים באקט מיני.

בנוסף אדם שייתפס מפרסם תמונה או סרטון תועבה בו נצפה  קטין, עונשו 5 שנות מאסר, באם מבצע העבירה יימצא כמי שעושה שימוש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה דינו 7 שנות מאסר. במקרים בהם יתברר כי העבירה בוצעה על-ידי אחראי על הקטין או כמי שהקטין מצוי תחת חסותו ושהעבירה נעשתה בהסכמתו דינו יהיה 10 שנות מאסר.

 

מעבר לעבירות המתוארות לעיל קיימות עבירות מין נוספות הנושאות בצידן עונשים מחמירים בהתאם לחוק העונשין ולנסיבות ביצוע העבירה.

פנייה לקבלת סיוע משפטי מקצועי של עורך דין פלילי אשר מתמחה בתיקים של עבירות מין מכל סוג שהוא וצריך להיות מכיל ומבין כלפי החשוד ואסרטיבי בבית המשפט הינה מכרעת, אף הרת גורל ביחס לעתידו של עבריין המין ויכולה לשפר את סיכויי ההצלחה ולמתן באופן ניכר את ענישתו של הנאשם בטרם יורשע בהליך הפלילי.

אהבת? שתף עם חבריך
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
מי שקרא את הכתבה הזו התעניין גם בנושאים:

תחומים נוספים שאולי יעניינו אותך

מחיקת רישום פלילי

.
כל מעשה פלילי עלול להסתיים ברישום פלילי. לא זאת אף זאת, אלא שגם כאלו שהיו מעורבים באירוע פלילי בו לא היה להם חלק מוכח, יכולים לגלות כעבור תקופה כי יש…

שחרור ממעצר וביטול תנאים מגבילים

.
מעצר חשוד לצורך חקירה: מעצר שולל את זכותו הבסיסית של אדם לחופש ולחירותו, בשל כך בית המשפט מורה על מעצר רק כאשר אין חלופה אחרת. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה…

ייעוץ לפני חקירה במשטרה

.
ייעוץ לפני חקירה במשטרה   חקירה משטרתית חקירה בתחנת המשטרה זאת אינה חוויה פשוטה וברוב המקרים היא מלווה בחששות וברגשות פחד, ולמרות זאת, התופעה של חקירה במשטרה היא תופעה שכיחה.…

סגירת תיק פלילי

.
סגירת תיק פלילי הינה הליך מנהלי, הננקט במסגרת חקירה משטרתית בעניין חשד לביצוע עבירה פלילית. סגירת תיק פלילי משמעותה הפסקת החקירה בחשד לביצוע העבירה וזאת מבלי להעמיד את החשוד לדין…

סגירת תיק בהסדר מותנה

.
חוק סדר הדין הפלילי מאפשר לרשויות התביעה במדינת ישראל החל ממאי 2013 להימנע מהגשת כתב אישום נגד אדם החשוד בביצוע עבירה ולסגור את התיק בעניינו, זאת באם יודה בביצוע העבירות…

שימוע לפני הגשת כתב אישום

.
זכות שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום הינה הזדמנות פז אמיתית אחת ואחרונה לשכנע את התביעה שלא להגיש כתב אישום כנגד החשוד בביצוע מעשה פלילי ולהימנע מהעמדתו לדין. זוהי למעשה זכות…

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך

  • משפט פלילי ·

שלבי ההליך הפלילי

.
במאמר זה יפורטו השלבים השונים של ההליך הפלילי. חשוב לציין כי אלו שלבים מסננים ורוב הנאשמים שנפתח נגדם הליך פלילי לא ימשיכו לכל אורך השלבים. בנוסף נציין כי בכל שלב…
מהי בעילה אסורה בהסכמה
  • משפט פלילי ·

מהי בעילה אסורה בהסכמה?

.
בעבירות מין ישנם מספר קטגוריות שונות של עבירות בהתאם לחומרת המעשים כפי שאלו הוגדרו בחוק העונשין. החוק הגדיר אלו מעשים נופלים תחת הקטגוריות השונות ומהו העונש שיוטל על עובר העבירה…

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו: 054-7713271

או השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת:

הצלחות המשרד

חמישה צעירים כבני 30, כולם בעלי עבר פלילי עשיר, נהגו בחודשים האחרונים לפרוץ בצורה מתוחכמת לביתם של תושבי אזור ראשון לציון. על פי החשד, החמישה נהגו לשכפל את מפתחות הבתים בשיטה שזכתה לכינוי "שיטת הפלסטלינה" ובאמצעותה רוקנו מספר רב של דירות באזור מרכז הארץ. כל הפרטים
השבוע האריך בית המשפט את מעצרם של החמישה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם בנימוק שהם בעלי עבר פלילי בתחום עבירות הרכוש ואם ישוחררו יחזרו לפרוץ לדירות, אך עו"ד עומרי שטרן, שייצג את אחד מראשי הכנופיה שביצע את הפריצות לדבריו על מנת לממן את חובות ההימורים שצבר, הצליח לשכנע את בית המשפט לשחרר את מרשו למעצר בית, בזמן שארבעת חבריו נותרו במעצר.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת

דילוג לתוכן