סגירת תיק פלילי

סגירת תיק פלילי הינה הליך מנהלי, הננקט במסגרת חקירה משטרתית בעניין חשד לביצוע עבירה פלילית. סגירת תיק פלילי משמעותה הפסקת החקירה בחשד לביצוע העבירה וזאת מבלי להעמיד את החשוד לדין פלילי.

תהליך סגירת תיק פלילי

כל חקירה משטרתית תחת אזהרה, מובילה לפתיחת תיק פלילי נגד הנחקר ורישום של התיק הפתוח במרשם הפלילי. הדבר מוביל לפגיעה מיידית בשמו הטוב של החשוד, כמו גם להשלכות נוספות המשפיעות על חייו של החשוד מעצם קיומו של תיק פלילי במשטרה שטרם נסגר. לאחר סיום החקירה, היחידה החוקרת תעביר את התיק לתביעות משטרתיות או בתיקים חמורים יותר לפרקליטות אשר יחליטו אם להגיש נגד החשוד כתב אישום או לסגור את התיק.

במידה ונחקרתם במשטרה, עליכם לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין פלילי מנוסה, הבקיא בתחום סגירת התיק הפלילי. עורך דין לוחמני ואסרטיבי אשר יסייע מיידית בייצוג, בהכוונה וביעוץ, עשוי להוביל לסגירת התיק הפלילי. עורך דין פלילי המכיר את רזי המקצוע על בוריים, יפתח מיידית במשא ומתן ממוקד אל מול כל הגורמים המעורבים בתיק כמו קצין החקירות במשטרה, עם התביעה או הפרקליט הממונה על התיק, יבצע פעולות מהותיות נוספות, כמו גם ידאג לאיסוף ראיות, עדויות והוכחות שיובילו ויסייעו לסגירת התיק הפלילי נגדכם.

 

בסיום החקירה המשטרתית, מעבירה המשטרה את תיק החקירה ליישות התובעת – יחידת התביעות במשטרה או פרקליטות המדינה לפי סוג העבירה.

לעתים, היישות התובעת תחליט, לאחר בדיקת תיק החקירה ובחינת חומר הראיות שנאסף ונבדק, שלא להגיש נגד הנחקר כתב אישום. המשמעות הינה כי התיק נסגר והטיפול בו הסתיים.

 

סיבות לסגירת תיק פלילי

קיימות שלוש סיבות לסגירת התיק הפלילי:

  • חוסר אשמה

  • היעדר ראיות מספיקות

  • נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין פלילי – חוסר עניין לציבור.

 

בכל אחת מן העילות לסגירת התיק הפלילי, חובה על המשטרה להעביר לחשוד ולנפגע העבירה הודעה על סגירת התיק ואת הסיבה שהובילה להחלטה.

היה והתיק נסגר מחוסר ראיות מספיקות או חוסר עניין לציבור, רישום התיק הסגור וסיבת הסגירה יתועדו, ירשמו וישמרו במאגרי התיעוד המשטרתי. הרישום הפלילי אודות החשוד יוותר בעינו והעננה תרחף מעל ראשו של החשוד ושמו הטוב יוכתם.

תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק רישומו כליל מהרישום המשטרתי.

נפגע עבירה שקיבל הודעה כי תיק החקירה בעניינו נסגר, רשאי להגיש ערר על ההחלטה תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה.

חשוד שאינו משלים עם עילת הסגירה שבגינה נסגר תיק החקירה בעניינו רשאי לפנות לגורם ממונה ובכיר יותר מהגורם שהורה על סגירת התיק בבקשה לשינוי עילת הסגירה.

 

חוסר אשמה פלילית –

תיק חקירה ייסגר בעילה זו במקרים בהם עם תום החקירה, ולאחר בחינת העדויות והראיות שנאספו, עולה כי לא בוצעה עבירה כלשהי, או לחילופין, כאשר נאספו די ראיות לכך שאכן בוצעה עבירה. ואולם, אין כל יכולת לקשור באופן ודאי את החשוד הנחקר בביצוע העבירה.

 

היעדר ראיות מספיקות –

תיק חקירה ייסגר בעילה זו במידה והמשטרה אינה מצליחה להעמיד ראיות ו/או עדויות הקושרות את החשוד לדבר העבירה באופן חד משמעי והחומר שנאסף בתיק אינו מספיק להגשת כתב אישום. יחד עם זאת, ברישומי המשטרה יוותר הרישום בגין תיק שנסגר בעילה של היעדר ראיות.

 

נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין פלילי / חוסר עניין לציבור –

בניגוד לדעה הרווחת עילה זו אינה מתייחסת להתעניינות שמגלה הציבור בשאלת העמדתו לדין של החשוד או בניהול התביעה נגדו. ההתייחסות בעיקרה עוסקת בהכרעה ערכית – חברתית אשר בעיקרה חפצה למצוא איזון בין התועלת שתצמח לציבור מהעמדה לדין פלילי, לעומת הנזק או התועלת שייגרמו לאזרחי המדינה כתוצאה מאי – העמדה לדין של החשוד בדבר העבירה. שיקוליי התביעה לוקחים בחשבון את חומרת המעשה, נסיבותיו האישיות של החשוד כמו גם את של קורבן העבירה, ואינטרסים ומניעים של הציבור ושל המדינה. לאחרונה שונה השם "מחוסר עניין לציבור" ל"נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין פלילי" וזאת במטרה ועל מנת שלא להטעות את הציבור או לפגוע ברגשותיו.

 

עורך דין לסגירת תיק פלילי

תיק שלא יסגר יוביל להעמדה לדין פלילי, כתב אישום ויתכן הרשעה ועונש. תיק שנסגר מסיבה שאינה "חוסר אשמה" מותיר רישום משטרתי, ובכל זאת ניתנה על ידי גורמי התביעה החלטה שלא להעמיד את החשוד בדבר העבירה לדין, עומדת לחשוד הזכות  לפנות אל היישות התובעת בבקשה מפורטת ומנומקת, בה הוא מבקש להמיר את עילת סגירת התיק לעילת – חוסר אשמה. עורך דין פלילי מנוסה, מומחה ובקיא בתחום זה ,ייטיב לכתוב ולהגיש את הבקשה להמרת העילה, להציג תקדימים, לעמוד על זכויותיו של המיוצג ולנקות את הכתם הרובץ על ראשו של מרשו. כתם שכזה עשוי למנוע מהמיוצג להתקדם בקריירה, להציג תעודת יושר באם יידרש, לקבל ויזה למדינות שונות ועוד. עו"ד דין פלילי מנוסה בתחום ימנע את הכתמת שמו הטוב ואף ידאג להביא לטיהור שמו של המיוצג על ידו ויאפשר לו להמשיך את חייו באופן תקין ומיטבי. בשל האמור לעיל שינוי עילת סגירת התיק או מחיקת רישום משטרתי הינם בעלי  משקל רב ואף גורלי ביחס להמשך חייו התקינים של כל נחקר או חשוד בדבר עבירה.

 

אהבת? שתף עם חבריך
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
מי שקרא את הכתבה הזו התעניין גם בנושאים:

תחומים נוספים שאולי יעניינו אותך

מחיקת רישום פלילי

.
כל מעשה פלילי עלול להסתיים ברישום פלילי. לא זאת אף זאת, אלא שגם כאלו שהיו מעורבים באירוע פלילי בו לא היה להם חלק מוכח, יכולים לגלות כעבור תקופה כי יש…

שחרור ממעצר וביטול תנאים מגבילים

.
מעצר חשוד לצורך חקירה: מעצר שולל את זכותו הבסיסית של אדם לחופש ולחירותו, בשל כך בית המשפט מורה על מעצר רק כאשר אין חלופה אחרת. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה…

ייעוץ לפני חקירה במשטרה

.
ייעוץ לפני חקירה במשטרה   חקירה משטרתית חקירה בתחנת המשטרה זאת אינה חוויה פשוטה וברוב המקרים היא מלווה בחששות וברגשות פחד, ולמרות זאת, התופעה של חקירה במשטרה היא תופעה שכיחה.…

סגירת תיק פלילי

.
סגירת תיק פלילי הינה הליך מנהלי, הננקט במסגרת חקירה משטרתית בעניין חשד לביצוע עבירה פלילית. סגירת תיק פלילי משמעותה הפסקת החקירה בחשד לביצוע העבירה וזאת מבלי להעמיד את החשוד לדין…

סגירת תיק בהסדר מותנה

.
חוק סדר הדין הפלילי מאפשר לרשויות התביעה במדינת ישראל החל ממאי 2013 להימנע מהגשת כתב אישום נגד אדם החשוד בביצוע עבירה ולסגור את התיק בעניינו, זאת באם יודה בביצוע העבירות…

שימוע לפני הגשת כתב אישום

.
זכות שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום הינה הזדמנות פז אמיתית אחת ואחרונה לשכנע את התביעה שלא להגיש כתב אישום כנגד החשוד בביצוע מעשה פלילי ולהימנע מהעמדתו לדין. זוהי למעשה זכות…

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך

הסדר מותנה - מהו?
  • משפט פלילי ·

הסדר מותנה – מהו?

.
הסדר מותנה הינו מונח משפטי חשוב אשר מאפשר לסגור תיק של כתב אישום בגינו של חשוד בביצוע עבירה פלילית. הסדר זה נכנס לתוקף בשנת 2013, כשהוא מהווה תיקון לחוק "סדר…
  • משפט פלילי ·

מהי הלבנת הון?

.
  הלבנת הון היא מונח משפטי למעשה שבו אדם או ארגון מסויים משיגים סכום כסף נכבד כתוצאה מפעילות עבריינית, פעילות לא חוקית. במצב זה הגופים הללו מחזיקים בסכומי כסף שהם…
חיפוש בלתי חוקי מהו?
  • משפט פלילי ·

חיפוש בלתי חוקי מהו?

.
לפי חוק סדר הדין הפלילי חיפוש ניתן לערוך על אדם וברכושו רק כאשר ישנו "יסוד סביר לחשד" שנעברה עבירה. רוב הציבור סבור כי אם שוטר ניגש בבקשה לבצע חיפוש באופן…

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו: 054-7713271

או השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת:

הצלחות המשרד

חמישה צעירים כבני 30, כולם בעלי עבר פלילי עשיר, נהגו בחודשים האחרונים לפרוץ בצורה מתוחכמת לביתם של תושבי אזור ראשון לציון. על פי החשד, החמישה נהגו לשכפל את מפתחות הבתים בשיטה שזכתה לכינוי "שיטת הפלסטלינה" ובאמצעותה רוקנו מספר רב של דירות באזור מרכז הארץ. כל הפרטים
השבוע האריך בית המשפט את מעצרם של החמישה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם בנימוק שהם בעלי עבר פלילי בתחום עבירות הרכוש ואם ישוחררו יחזרו לפרוץ לדירות, אך עו"ד עומרי שטרן, שייצג את אחד מראשי הכנופיה שביצע את הפריצות לדבריו על מנת לממן את חובות ההימורים שצבר, הצליח לשכנע את בית המשפט לשחרר את מרשו למעצר בית, בזמן שארבעת חבריו נותרו במעצר.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת

דילוג לתוכן