סגירת תיק בהסדר מותנה

חוק סדר הדין הפלילי מאפשר לרשויות התביעה במדינת ישראל החל ממאי 2013 להימנע מהגשת כתב אישום נגד אדם החשוד בביצוע עבירה ולסגור את התיק בעניינו, זאת באם יודה בביצוע העבירות המיוחסות לו ויקיים תנאים שיקבעו ב"הסדר מותנה".

הסדר מותנה הינו הסכם משפטי אשר נחתם בין רשויות התביעה במדינת ישראל, לבין חשוד בדבר ביצוע עבירה פלילית. כתנאי עיקרי להסדר וכתנאי לחתימתו, על החשוד להודות בעובדות ובביצוע העבירות המהוות עבירה עפ"י הדין הפלילי. כמו כן עליו להתחייב ולקיים את כל התנאים המפורטים בהסדר. מנגד, רשות התביעה מתחייבת שלא להגיש כתב אישום נגד החשוד. הסדרים  מותנים מפורסמים ללא זיהוי פרטיו של החשוד.

על מנת ליישם את הליכי ההסדר המותנה הוקמה בחטיבת התביעות במשטרת ישראל אשר אחראית לרוב על הטיפול בהסדרים מסוג זה, בפריסה ארצית שזהו תפקידה העיקרי.

זוהי למעשה דרך של הענקת הזדמנות נוספת למבצע העבירה להימנע מהליך פלילי מהרשעה ומכתם של ניהול משפט פלילי ומהכתמת שמו באופן שזהותו אינה ידועה, אך מהווה דרך לרשות התובעת להטלת סנקציות ותנאים מבלי להגיש כתב אישום או לנהל הליך פלילי בבית המשפט.

בהסדרים מסוג זה, יירשם כי התיק נסגר בעילת "סגירת תיק בהסדר". במקרה בו יופרו תנאי ההסדר ע"י החשוד, הוא יועמד לדין בעתיד.

ליווי של עורך דין פלילי אסרטיבי, הבקיא ברזי החוק ובתחום ההסדר המותנה, העובד במסירות, הנותן שירות בייצוג מול משטרת ישראל בשלב החקירה ומנהל מו"מ מול רשויות התביעה ושאינו מתפשר, עשויה להוביל לסגירת התיק בהסדר מסוג זה ולעתים אף להביא לביטולו המוחלט.

 

סוג העבירות בהן ניתן להגיע להסדר מותנה:

העבירות בהן מוסמכות הרשויות התובעות לערוך הסדר מותנה הן עבירות יחסית קלות מסוג עוון וחטא והינן נפוצות באופן יחסי. יחד עם זאת תוך לקיחה בחשבון את נסיבות ביצוע העבירה, מצבו האישי של מבצע העבירה בעת ביצועה, תוצאות העבירה ומידת הנזק שנגרם. סוג העבירות בהן ניתן לשקול עריכה של הסדר מותנה הן לדוגמא: עבירות מסוג עוון, קבלת דבר במרמה, העלבת עובד ציבור, סיוע להפרת אמונים, תקיפה, תגרה, קטטה, גרימת נזק בזדון, מעשה פזיזות ורשלנות בכלי יריה, חבלה ברשלנות, התנהגות פסולה במקום ציבורי, הטרדות טלפוניות, איסור מכירת אלכוהול לקטין, גניבה, פזיזות ורשלנות בטיפול בבעלי חיים, עבירות קלות בתחום התכנון והבנייה, הזנחת שמירה על נשק ועוד.

 

תנאים להחלת הסדר מותנה על מבצע העבירה:

קיימת רשימת של תנאים אותם ניתן לכלול בהסדר המותנה
 • התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה חוזרת או אחרת.
 • מתן פיצוי לנפגעי העבירה עד לגובה סכום של 29,200 ש"ח.
 • מתן קנס אשר ישולם לקופת אוצר המדינה עפ"י הקבוע בסעיף 61(א) (2) לחוק העונשין עד לסכום של 29,200 ש"ח.
 • עמידה בתנאי תכנית של קצין מבחן ובכפוף להמלצותיו. יתכן ויקבעו שעות עבודה למען הציבור – (של"צ).
 • נקיטת עונש או אמצעים אשר יסייעו לתיקון הנזק הנגרם כתוצאה מהעבירה, ובכללם לדוגמא:

הפקדת כלי נשק, הפקדת רשיון נהיגה, התנצלות כתובה לנפגע העבירה, התחייבות לשמירת מרחק ממקום מסוים או הימנעות מיצירת קשר מכל סוג או מפגש מכוון עם נפגע העבירה ועוד.

משנחתם ההסדר המותנה לסגירת התיק, על מבצע העבירה לעמוד בכל תנאיו של ההסכם. בהנחה ועמד בתנאים, ייסגר התיק מיידית ופרסומו במדיה לא יכיל את פרטיו המזהים של הנאשם. אי עמידה בהסכם ובתנאיו לאחר חתימתו תוביל להגשת כתב אישום, העמדתו לדין, כמו גם חשיפת פרטיו המזהים של הנאשם.

 

להלן מס' דוגמאות להסדרים מותנים:

מס תיק 3057/19-פרקליטות מחוז חיפה(פלילי)

תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:

החשוד הועסק כמטפל במעון בו מתגוררים מטופלים קטינים ובגירים, הלוקים במגבלות שכליות שונות ובעלי צרכים מיוחדים. במהלך עבודתו במעון, גרר החשוד את אחד החוסים על רצפת הסלון, כשהוא אוחז בשתי ידיו של החוסה ומשך אותו לעבר מזרן אשר בסלון הדירה.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

 • תקיפה- עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

תנאי ההסדר:

 • פיצוי כספי לשני נפגעי העבירה בסך כולל של 3,000 ₪.

נימוקים משתנים לסגירת התיק בהסדר:

 • החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.
 • לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
 • לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים התלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.
 • נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות עריכת ההסדר, הן לאור התנהלות החשוד במסגרת המו"מ לקראת חתימת ההסדר ושיתוף הפעולה מצידו והן לאור העובדה כי מדובר באלימות שאינה ברף החומרה הגבוה.

 

מס תיק 4383/2 פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)  

תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:

החשוד שהשתתף בתהלוכת אוהדים של קבוצת ספורט בסמוך לאצטדיון בתל אביב- יפו, הדליק חזיז והשליכו לעבר שוטרים שעמדו בסמוך לתהלוכת האוהדים ואבטחו אותה.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:    

 • שימוש פחזני באש או בחומר דליק- עבירה לפי ס' 338(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "החוק").
 • התנהגות פסולה במקום ציבורי- עבירה לפי ס' 216 (א)(1) לחוק.

תנאי ההסדר:

 • תשלום לאוצר המדינה בסך 5,000 ₪.
 • התחייבות להימנע מביצוע עבירה של שימוש בפחזני אש או בחומר דליק, עבירת התנהגות פסולה במקום ציבורי וכן התחייבות להימנע מביצוע עבירה הקשורה לאירוע ספורט למשך תקופה של שנה.
 • התחייבות של החשוד שלא להיכנס למקום של אירוע ספורט.

נימוקים משתנים לסגירת התיק בהסדר:

– לחשוד אין הרשעות קודמות.

– נסיבותיו של החשוד, לרבות גילו הצעיר.

– העובדה כי לא נגרם נזק לנוכחים במקום או לסביבה.

– העובדה כי לא היה כוונה או תכנון מקדים למעשה

– החשוד לא הצטייד בחזיז בטרם הגיע לאצטדיון, אלא פגש באדם (שאינו מכיר) אשר הציע לו להדליק את החזיז.

-החשוד הביע חרטה על המעשה.

לאור האמור לעיל, ניכר כי הסדר מותנה מהווה פוטנציאל משמעותי ובעל חשיבות אדירה ומשמעותית מאוד, אף מכרעת עבור הנחקר ומונע את הרשעתו בפלילים.

 

היוועצות עם עורך דין פלילי מומחה ומנוסה המתמחה בליווי חשודים בעת החקירה ובשלב מוקדם ככל האפשר שלה, מהווה משקל כבד ובעל השלכות הרות גורל ביחס לניהול התיק, עתידו וההכרעה בדין של הנאשם. מו"מ מקצועי ולוחמני של עו"ד פלילי שאינו מתפשר, יוביל להסדר מותנה נוח , נטול עקבות מזהות או חשיפה ולעתים אף יוביל לסגירתו המוחלטת של התיק מבלי שיינקט כל אמצעי נגד החשוד.

אהבת? שתף עם חבריך
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
מי שקרא את הכתבה הזו התעניין גם בנושאים:

תחומים נוספים שאולי יעניינו אותך

שחרור ממעצר וביטול תנאים מגבילים

.
מעצר חשוד לצורך חקירה: מעצר שולל את זכותו הבסיסית של אדם לחופש ולחירותו, בשל כך בית המשפט מורה על מעצר רק כאשר אין חלופה אחרת. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה…

מחיקת רישום פלילי

.
כל מעשה פלילי עלול להסתיים ברישום פלילי. לא זאת אף זאת, אלא שגם כאלו שהיו מעורבים באירוע פלילי בו לא היה להם חלק מוכח, יכולים לגלות כעבור תקופה כי יש…

ייעוץ לפני חקירה במשטרה

.
ייעוץ לפני חקירה במשטרה   חקירה משטרתית חקירה בתחנת המשטרה זאת אינה חוויה פשוטה וברוב המקרים היא מלווה בחששות וברגשות פחד, ולמרות זאת, התופעה של חקירה במשטרה היא תופעה שכיחה.…

סגירת תיק פלילי

.
סגירת תיק פלילי הינה הליך מנהלי, הננקט במסגרת חקירה משטרתית בעניין חשד לביצוע עבירה פלילית. סגירת תיק פלילי משמעותה הפסקת החקירה בחשד לביצוע העבירה וזאת מבלי להעמיד את החשוד לדין…

סגירת תיק בהסדר מותנה

.
חוק סדר הדין הפלילי מאפשר לרשויות התביעה במדינת ישראל החל ממאי 2013 להימנע מהגשת כתב אישום נגד אדם החשוד בביצוע עבירה ולסגור את התיק בעניינו, זאת באם יודה בביצוע העבירות…

שימוע לפני הגשת כתב אישום

.
זכות שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום הינה הזדמנות פז אמיתית אחת ואחרונה לשכנע את התביעה שלא להגיש כתב אישום כנגד החשוד בביצוע מעשה פלילי ולהימנע מהעמדתו לדין. זוהי למעשה זכות…

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך

 • משפט פלילי ·

שלבי ההליך הפלילי

.
במאמר זה יפורטו השלבים השונים של ההליך הפלילי. חשוב לציין כי אלו שלבים מסננים ורוב הנאשמים שנפתח נגדם הליך פלילי לא ימשיכו לכל אורך השלבים. בנוסף נציין כי בכל שלב…
מהן עבירות צווארון לבן?
 • משפט פלילי ·

מהן עבירות צווארון לבן?

.
המונח צווארון לבן החל כמונח המייצג תופעה חברתית חדשה, עליית מקצועות המשרד השונות, אם זאת מהר מאד האנשים שעבדו במשרדים החלו גם הם לבצע פעולות בלתי חוקיות הנובעות מתוקף תפקידם,…
מה זה עיכוב הליכים?
 • משפט פלילי ·

מה זה עיכוב הליכים?

.
עיכוב הליכים הוא היבט מכריע במשפט הפלילי, במיוחד בהקשר של שלב המשפט שלאחר הגשת כתב אישום. כלי פרוצדורלי זה מאפשר הקפאה זמנית של הליכים משפטיים בנסיבות ספציפיות, והשלכותיו משמעותיות הן…
מהו מכתב יידוע לחשוד
 • משפט פלילי ·

מהו מכתב יידוע לחשוד

.
מכתב יידוע לחשוד הוא מכתב רשמי הנשלח על ידי רשויות אכיפת החוק לאדם החשוד בביצוע עבירה פלילית. המכתב מיידע את החשוד כי נפתח נגדו תיק פלילי, ומפרט מהן העבירות שבהן…

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו: 054-7713271

או השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת:

הצלחות המשרד

חמישה צעירים כבני 30, כולם בעלי עבר פלילי עשיר, נהגו בחודשים האחרונים לפרוץ בצורה מתוחכמת לביתם של תושבי אזור ראשון לציון. על פי החשד, החמישה נהגו לשכפל את מפתחות הבתים בשיטה שזכתה לכינוי "שיטת הפלסטלינה" ובאמצעותה רוקנו מספר רב של דירות באזור מרכז הארץ. כל הפרטים
השבוע האריך בית המשפט את מעצרם של החמישה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם בנימוק שהם בעלי עבר פלילי בתחום עבירות הרכוש ואם ישוחררו יחזרו לפרוץ לדירות, אך עו"ד עומרי שטרן, שייצג את אחד מראשי הכנופיה שביצע את הפריצות לדבריו על מנת לממן את חובות ההימורים שצבר, הצליח לשכנע את בית המשפט לשחרר את מרשו למעצר בית, בזמן שארבעת חבריו נותרו במעצר.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת

דילוג לתוכן