שאלות ותשובות

מעצרים – לפי דוח מבקר המדינה בנושא מאי 2020

0
מעצרים בוצעו בין השנים 2016-2018 על ידי משטרת ישראל, רק 16% שוחררו לפני שהובאו בפני שופט.
% 0
מכתבי האישום הוגשו יחד עם בקשות למעצר עד תום ההליכים בשנת 2018.
0
עצורים בממוצע הובאו ביום לפני שופט בכל אחד מהמחזוות השונים בארץ בשנת 2018.
% 0
מהבקשות למינוי סניגור שהועברו לבחינת הסניגוריה הציבורית רק אחרי שהעצור כבר נחקר!

העמדה לדין פלילי – לפי דוח פעילות הפרקליטות הפלילית לשנת 2018

0
כתבי אישום הוגשו על ידי פרקליטויות המחוז הפליליות
% 0
מהנאשמים החליט בית המשפט להרשיע הרשעה מלאה או חלקית.6 אחוזים נקבע כי הם ביצעו את העבירה אך הם לא יורשעו ("אי הרשעה*") ורק 3 אחוזים זוכו באופן מלא.
% 0
מהתיקים שהוגשו לבית המשפט הסתיימו בהסדרי טיעון, 87 אחוזים מהתיקים שהסתיימו בהסדר הסתיים לאחר הגשת כתב האישום ולפני תחילת שלב ההוכחות.

הכללים לחוקיות החיפוש משתנים במספר פרמטרים כגון מקום החיפוש (בית מגורים, רכב, גוף החשוד) וכן קיומו של צו חיפוש ותוקפו, על כן התשובה לשאלה זאת תלויה בנסיבות כל מקרה לגופו.

החוק קובע מספר עילות לפיהן רשאי שוטר להכנס למקום ולבצע חיפוש, העיקרית שבהן כשמדובר באירוע פלילי – יש לשוטר יסוד להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב (פשע = עבירת פשע שהעונש הקבוע בגינה בחוק עולה על 3 שנים).

וכאן חשוב להדגיש, ראשית, לא כל חשד מקים יסוד להניח (לדוגמא עבר פלילי במסוף, חזות או שם של החשוד), ושנית, בטח שלא כל יסוד להניח לא עומד בתנאי עבירת הפשע שכן קיימות עבירות רבות שאינן עבירות פשע.

ומכאן שבאם תנאים אלה אינם מתקיימים ועדיין ברצון השוטר לבצע חיפוש עליו לבקש לכך את הסכמת החשוד ולהודיע לו באופן ברור על יכולתו לסרב לחיפוש וכי לא ניתן לעשות בכך שימוש כנגדו.

כך למעשה, אם השוטר לא אוחז בצו ולא קיים יסוד להניח כי בוצע פשע ניתן לסרב לביצוע החיפוש.

קיימים עוד כללים רבים בעניין חוקיות החיפוש ועל כל מקרה חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין פלילי עוד במעמד זה שכן יתכן ויהיו לכך לא מעט השלכות בהמשך.

חקירה במשטרה היא חוויה לא נעימה ולא ניתן לצפות כיצד תתפתח.

חשוב להבין מה הסיבה לפיה זומנת לחקירה על מנת להיערך בצורה מיטבית לחקירה.

ישנו הבדל מהותי בין חקירה באזהרה (חקירת חשוד פוטנציאלי) לבין עדות פתוחה (חקירת עד או מעורב כללי) ולכל אחד מהם זכויות שונות.

"חיים ומוות ביד הלשון" מקבל משנה תוקף בכל הנוגע לחקירה כחשוד שכן זה הוא השלב הקריטי ביותר בהליך הפלילי, בשלב זה נאסף החומר שביום מן הימים תאלץ להתמודד מולו בבית המשפט ולכל מילה ישנה חשיבות, ברב המקרים, הגרסה הראשונית נחשבת בעיניי בית המשפט לגרסה האמינה ביותר ועל מנת לשכנעו כי ישנה גרסה אחרת ידרשו מאמצים רבים.

חשוב לדעת, לחשוד הנחקר תחת אזהרה ישנה הזכות להיוועץ בעורך דין לפני החקירה בתחנת המשטרה ועל כן ניתן וצריך לסרב להתחיל בחקירה לפני פגישה עם עורך דין פלילי.

לחוקרים דרכים רבות ומגוונות לקבל מכם את הגרסה, עצת הזהב – מהרגע שפגשת שוטר, אל תדבר עד לקבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין פלילי.

על פי חוק, רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח באותו חפץ נעברה, או עומדים לעבור, עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה. על כן, בהתקיים אחד מן התנאים, התשובה לשאלה היא חיובית, זה המקום לציין כי ברוב המקרים ישנה סמכות לתפוס טלפון נייד והשאלה היה האם הסמכות הופעלה כראוי.

 על כל מקרה, על מנת עיון בחומרים הנמצאים בתוך הטלפון הנייד נחשב על פי חוק עיון בחומר מחשב הדורש קבלת צו מיוחד מבית המשפט.

חשוב לדעת, ניתן להגיש בקשה דחופה להשבת תפוסים, טלפון נייד או כל חפץ אחר, באמצעות עורך דין פלילי.

על פי חוק, קיימות מספר עילות המצדיקות מעצרו של חשוד הקשורות בעיקר לצרכי החקירה (להבדיל מנאשם).

אף על פי שלמשטרה סמכות (מצומצמת משל בית המשפט) לקבוע תנאים לשחרורו של חשוד בערובה, ברוב המקרים, מובא החשוד בפני שופט, תוך 24 שעות מרגע מעצרו (המתחייב בחוק) לצורך בקשה להארכת מעצר המכונה "מעצר ימים".

למעשה המשטרה מבקשת מבית המשפט להמשיך את החקירה כשהחשוד נמצא במעצר ומבקשת מספר ימים לצורך זה, תפקידו של בית המשפט לבחון את בקשת המשטרה ולבקר את קצב התקדמות החקירה.

במסגרת דיון בבקשה להארכת מעצר תמיד יופיע סניגור פלילי מטעם החשוד אשר יבצע חקירה נגדית של הטוען המשטרתי ויטען לשחרורו של החשוד, ככל שעורך הדין יהיה יותר מקצועי, בקיא בפרטים ויכיר את החשוד ואת בני משפחתו המוצעים כחלופה מקפחת עבורו כך גדל הסיכוי לשחרורו של החשוד.

חשוב לדעת, קיימת סבירות גבוהה שהחשוד יעבור חקירה ראשונית לפני שיובא לבית המשפט לצורך הארכת מעצרו, "חיים ומוות ביד הלשון" מקבל משנה תוקף בכל הנוגע לחקירה כחשוד שכן זה הוא השלב הקריטי ביותר בהליך הפלילי, בשלב זה נאסף החומר שביום מן הימים תאלץ להתמודד מולו בבית המשפט ולכל מילה ישנה חשיבות, ברב המקרים, הגרסה הראשונית נחשבת בעיניי בית המשפט לגרסה האמינה ביותר ועל מנת לשכנעו כי ישנה גרסה אחרת ידרשו מאמצים רבים.

חשוב לדעת, לחשוד הנחקר תחת אזהרה ישנה הזכות להיוועץ בעורך דין לפני החקירה בתחנת המשטרה ועל כן ניתן וצריך לסרב להתחיל בחקירה לפני פגישה עם עורך דין פלילי.

לחוקרים דרכים רבות ומגוונות לקבל מכם את הגרסה, עצת הזהב – מהרגע שפגשת שוטר, אל תדבר עד לקבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין פלילי.

על פי חוק, כלל שמדובר בעבירה מסוג פשע (עבירה שהעונש הקבוע בגינה עולה על 3 שנים) וככל שמדובר בחשוד שאינו עצור, קיימת חובה על רשויות התביעה ליידע את החשוד בדבר הכוונה להגיש כנגדו כתב אישום.

זכות וחובה זאת נקראת "זכות לשימוע" או "כתב אישום בכפוף לשימוע", לחשוד עומדים 30 ימים לצורך מיצוי זכות זאת.

ככל שהחשוד אינו מיוצג, עליו לפנות בכתב ליחידת התביעות ובה נימוקים מדוע יש להמנע מהגשת כתב אישום בעניינו.

במידה והחשוד מיוצג, יכול סנגורו לפנות בבקשה לקבל חומרי החקירה, אותם ילמד לפני העלאת הנימוקים בפני יחידת התביעות, כמו כן, יכול עורך הדין לבקש לקיים את השימוע בעל פה ולא בכתב, בפני הממונה ביחידת התביעות.

רוב רובם של השימועים אינם מביאים לתוצאה לפיה לא מוגש כתב האישום, אולם, ניתן לעדן את כתב האישום, להצביע על הצורך בהשלמות חקירה אשר יטיבו עם החשוד ואף להשתמש בשימוע כמנוף להחתימה על הסדר טיעון מקל מאוד.

על כן רצוי להיוועץ בעורך דין פלילי מיד עם קבלת מכתב היידוע לחשוד.

כתב אישום משמעו כי הועמדת לדין פלילי או תעבורתי בגין ביצוע עבירה על פי חוק.

מצד אחד תמיד הנאשם ומצד שני תמיד המדינה, ברב התיקים המוגשים לבתי המשפט יחידת התביעות המשטרתית, אולם קיימות גם פרקליטויות העוסקות בתיקים החמורים יותר.

יחידות התביעה והפרקליטויות מורכבות מעורכי דין ותיקים ומנוסים.

ביום הקבוע לדיון תתייצב מול שופט או שופטת ומול גורמי התביעה ועל פי שלבי סדר הדין בפלילי, במועד הראשון, תתבע הקראה של כתב האישום והוא יוסבר לך, השופט יוודא שאתה מבין את האישום ותתבקש לתת מענה מפורט לכתב האישום, הכוונה, האם אתה מודה או כופר באשמה ואיזה חלקים שלה.

מדובר בסיטואציה מורכבת ולה השלכות רבות מבחינת ניהול ההליך הפלילי, על כן, מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי לפני שמגיעים לדיון הקבוע בבית המשפט.

ראשית יצוין, עדיף ליצור קשר עם עורך דין תעבורה עוד בשלב בו נעצרת על ידי השוטר וזאת זכותך המלאה, לכל מילה שתוציא מפיך ישנה משמעות ליכולת להתמודד עם הדוח בהמשך והודאה בביצוע העבירה הופכת את המשימה כמעט לבלתי אפשרית.

כך שגישה לפיה עדיף להודות על מנת לזכות לרחמיהם של השוטרים איננה מומלצת.

חשוב לדעת, תשלום הקנס מהווה הודאה בביצוע העבירה.

שנית, רוב הדוחות מוגדרים עבירת ברירת קנס שמשמעה כי מלבד תשלום הקנה ישנה אפשרות להגשת בקשה להישפט, בקשה זאת תוגש תוך 90 ימים.

לאחר משלוח בקשה להישפט יקבע מועד לדיון בבית המשפט מה שהופך את הדוח לכתב אישום איתו ניתן להתמודד בבית המשפט בעזרת כלים משפטיים ולשפר את המצב.

יתרון נוסף של הגשת בקשה להישפט הוא כי ניתנת למעשה אורכה לתשלום הקנס עד למועד גזר הדין בתיק שיפתח ואף מספר חודשים לאחר מכן.

הכללים במקרה זה זהים למצב בו זומנת לחקירה או הוגש כנגדך כתב אישום ורצוי לקרוא את החלק העוסק בנושא זה.

חשוב לדעת, ניתן לקצר ולבטל זמני פסילה של רישיון הנהיגה ותפיסת הרכב על ידי המשטרה במקרה של עבירות תעבורה.

רצוי להיוועץ עם עורך דין תעבורה לפני ההתייצבות בתחנת המשטרה או בבית המשפט.

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו: 054-7713271

או השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת:

הצלחות המשרד

פרוקטול

אי ציות לתמרור עצור, כניסה לצומת שאינה פנויה, נהיגה בקלות ראש וגרימת תאונת דרכים בהתנהגות הגורמת נזק וחבלה – פסילה מותנית חודשיים לשנה וקנס 750 ש"ח בלבד

.
לקוחה של המשרד, אישה סופר נורמטיבית, נהגת מצוינת, היה לה יום רע, לצערה גרמה לתאונת דרכים עם נזק לא קטן לרכבים ואף נחבלה בעצמנה ופונתה באומבולנס לבית חולים. לאחר לימוד…

חמישה צעירים כבני 30, כולם בעלי עבר פלילי עשיר, נהגו בחודשים האחרונים לפרוץ בצורה מתוחכמת לביתם של תושבי אזור ראשון לציון. על פי החשד, החמישה נהגו לשכפל את מפתחות הבתים בשיטה שזכתה לכינוי "שיטת הפלסטלינה" ובאמצעותה רוקנו מספר רב של דירות באזור מרכז הארץ. כל הפרטים
השבוע האריך בית המשפט את מעצרם של החמישה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם בנימוק שהם בעלי עבר פלילי בתחום עבירות הרכוש ואם ישוחררו יחזרו לפרוץ לדירות, אך עו"ד עומרי שטרן, שייצג את אחד מראשי הכנופיה שביצע את הפריצות לדבריו על מנת לממן את חובות ההימורים שצבר, הצליח לשכנע את בית המשפט לשחרר את מרשו למעצר בית, בזמן שארבעת חבריו נותרו במעצר.

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך

המלצות להערכות למחאה מאורגנת
  • כללי ·

המלצות כיצד להערך למחאה מאורגנת

.
בשבועות האחרונים לאור המשבר העמוק שיצרה ההתמודדות עם נגיף הקורונה והחלטות הממשלה על סגירת עסקים רבים קמו להן מספר רב של מחאות מאורגנות יותר ופחות. במהלך ההפגנות נעצרו עשרות מפגינים,…

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת

דילוג לתוכן